Blog 3

De werkgroep Herpts Digitaal Familiealbum is in 2019 begonnen met het verzamelen van oude Herptse foto’s. In de beeldbank van het Streekarchief zaten destijds slechts 45 foto’s uit Herpt. De werkgroep is ruim vier jaar ijverig doorgegaan met het verzamelen, beschrijven en plaatsen van Herptse foto’s op de website www.herptsdigitaalfamiliealbum.nl. Inmiddels hebben ruim 100 (oud)...
More
uitnodiging onthulling informatiebord Trudo Kerk 5 november 2023
More
Aardgasvrij wonen met water als warmtebron? Aquathermie niet kansrijk voor Herpt en vergelijkbare kleine kernen in onze gemeente Kan ons dorp van het aardgas af door onze huizen te verwarmen met water uit de omgeving? Dat was de vraag die werkgroep Duurzaam Herpt aan de Gemeente Heusden heeft gesteld. De Gemeente Heusden vond dit een...
More
De werkgroep Herpts Digitaal Familiealbum is in 2019 begonnen met het verzamelen van oude Herptse foto’s. In de beeldbank van het Streekarchief zaten destijds slechts 45 foto’s uit Herpt. Ondanks corona is de werkgroep ijverig doorgegaan met het verzamelen, beschrijven en plaatsen van de foto’s op de website www.herptsdigitaalfamiliealbum.nl. Inmiddels hebben ruim 90 (oud) Herptenaren...
More
Een groepje ‘groene’ Heusdenaren heeft het plan opgevat binnen de gemeentegrenzen een ontmoetingsplek en buurtmoes- en/of groentetuin te realiseren. De initiatiefnemers denken aan een concept à la Herenboeren, maar het kan ook veel kleinschaliger van opzet zijn. Hiervoor zijn de initiatiefnemers op zoek naar een geschikte locatie. Dit kan ook bijvoorbeeld bij een boer zijn die een deel...
More
Wie wil weten waarom er in het voorjaar van 2022 gierzwaluwkasten zijn opgehangen tegen de kerktoren van Herpt, kan gaan luisteren naar de uitleg van Hannie Nilsen op 15 februari aanvang om 19.30 uur. Locatie: Buurthuis De Mand, Jan Steenstraat, Vlijmen-Vliedberg. De gierzwaluwkasten zijn opgehangen tegen de kerktoren door Duurzaam Herpt als onderdeel van het...
More