Herpts Kamp 2023

Dit jaar zal het Herpts kamp weer plaatsvinden!
Het Herpts Kamp wordt georganiseerd door ouders en vrijwilligers uit Herpt en het is voor
kinderen uit Herpt van groep 4 tot en met groep 8.
We verblijven zoals altijd in Kamphuis de Stevert in Steensel.

Het Herpts kamp vindt plaats in het weekend van 9-10-11 juni 2023
Vertrek: vrijdag 16.30 uur vanaf het Dorpshuis in Herpt.
Terug: zondag 15.45 uur bij het Dorpshuis in Herpt.

Opgeven kan via onderstaand formulier. Uw kind(eren) zijn ingeschreven als de betaling is voldaan.
Graag €50 per kind overmaken naar NL18RABO0154786705 tnv Stg. Dorpshuis Herpt, onder vermelding van: HK23 + voornamen kind(eren).

Aanmelden kan tot uiterlijk 12 mei.

  • Naam kindLeeftijdJaargroep 
  • Naam ouder 1Telefoon 
  • Naam ouder 2Telefoon 
Event Details