Vergadering Dorpsraad

Agenda

  • Terugkoppeling van de commissies 
  • Project Kerk en Pastorie 2.0
  • Initiatieven omtrent duurzame energie  
  • Nieuwe omgevingsvisie  
 

Bovenstaande onderwerpen komen bondig aan de orde. Tijdens de open dagen van de heemkundekring (75 jarig bestaan, festiviteiten op 19 en 20 maart aanstaande) meer over het project Kerk. De laatste 2 onderwerpen zijn ter voorbespreking; ze komen zodra het Corona-wise kan, aan de orde tijdens een informatieavond aan het dorp. (Zoals we ook in juli 2021 deden). 

Wilt u aanstaande maandag aanwezig zijn, graag vooraf uw aanmelding op dorpsraad@herpt.info

Bij te veel aanmeldingen, zijn we genoodzaakt maatregelen te nemen. We zullen een aantal van u dan vragen om naar de informatieavond te komen, rekenend op uw begrip.

Event Details
Tags