Vlinders in hun omgeving

Thema-avond ‘Vlinders in hun omgeving’ door Albert Vliegenthart van de Vlinderstichting
Woensdag 13 oktober 2021
20.00-22.00 uur
Buurthuis De Mand, Jan Steenstraat 2, 5252 NG, Vlijmen

De vlinders staan in Nederland onder druk. Van de 70 soorten die ons land rijk was zijn er 18 uitgestorven terwijl dertig van de overgebleven soort op de Rode Lijst staan als ernstig bedreigd tot kwetsbaar. De Vlinderstichting zet zich in voor behoud en herstel van de vlinders in ons land. Niet alleen voor die vlinders zelf, maar met name omdat vlinders kritische dieren zijn. Door te zorgen voor goede leefomstandigheden voor vlinders zullen veel andere planten en dieren profiteren. Vanavond zullen we kijken naar de leefomgeving van vlinders en maken diverse uitstapjes naar onderzoek, fotografie, hun gedrag en gaan we in op de volgende vragen:
• Welke eisen stellen vlinders?
• Hoe leven ze en wat hebben ze nodig?
• Hoe kunnen wij zorgen dat er meer vlinders in onze omgeving voorkomen?
• Waar komen de vlinders in uw omgeving voor?
• Hoe kunnen wij meer vlinders in onze tuin krijgen?

Al deze vragen zullen aan de orde komen op deze lezing. Als u zelf vragen hebt over vlinders kom dan ook, want daarvoor is volop gelegenheid.

De avond is onderdeel van het project ‘Dorpsnatuur in Heusden’. Hierin richt de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) zich op het stimuleren van de biodiversiteit in de bebouwde omgeving. Hieraan doet ook de werkgroep Duurzaamheid Herpt aan mee.
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Provincie Noord-Brabant, gemeente Heusden, en Het Groene Woud.

Event Details