HERPTSE GENEN? ZOEK JE OUDE FOTO’S OP!

  • Herpt
  • News
  • HERPTSE GENEN? ZOEK JE OUDE FOTO’S OP!

PERSBERICHT

De Werkgroep Herpts Digitaal Familiealbum in Herpt roept iedereen op die Herptse roots heeft in je familiealbums op zoek te gaan naar oude foto’s over Herpt van vóór 1970.

Een half jaar geleden waren er van de 75.000 digitale foto’s die ondergebracht zijn bij het Streekarchief Land van Heusden en Altena in Heusden slechts een stuk of 40 foto’s van het dorp Herpt. Dat vonden een aantal inwoners van Herpt te weinig en ze besloten een werkgroep op te richten met als doel zoveel mogelijk boeiende foto’s van Herpt van voor 1970 boven water te krijgen, deze te digitaliseren en te beschrijven en vervolgens onder te brengen in een apart gedeelte van de beeldbank van het Streekarchief. Het Herptse Digitale Familiealbum was geboren.

Nu, ruim een half jaar na de start is de website klaar (www.herptsdigitaalfamiliealbum.nl) en zijn er inmiddels al ruim 700 Herptse foto’s van voor 1970 op de site te bekijken en dit aantal groeit met de week. Al veel inwoners van Herpt en uit de regio hebben hun familiealbum ter beschikking gesteld aan de leden van de werkgroep. Nadat deze zijn ingescand, worden ze met de uitlener besproken volgens een vast format.

Wie staan er op, wanneer is de foto gemaakt, bij welke gelegenheid, in welke straat? Op de site kun je vervolgens bv. selecteren op straatnaam of trefwoord.

De J.F. van de Poel Stichting schonk de werkgroep een professionele scanner in bruikleen en tevens een beamer. De beamer is al een paar keer ingezet om op koffiemiddagen in het Dorpshuis van Herpt die foto’s te bespreken waar de werkgroep nog vragen over heeft. Zo komt er nog veel informatie van deze foto’s boven water. En veel oudere inwoners blijken gelukkig nog over een voortreffelijk geheugen te beschikken.
Een geplande avond voor belangstellenden om aanwezig te zijn bij de opening van de website is uitgesteld tot na deze zomer. Daar hoopt de werkgroep ook een aantal mooie verhalen te vertellen die ze horen bij de beschrijving van de foto’s.

De werkgroep is echter nog niet tevreden met deze ruim 700 geplaatste foto’s. Vandaar een oproep aan allen die foto’s hebben van bijvoorbeeld straatbeelden, gebouwen, huizen, boerderijen, inwoners, families, feestelijkheden, verenigingen, schoolfoto’s, politiek, etc. van Herpt van, in principe, vóór 1970 zich te melden bij een van de leden van de werkgroep.

Juist in deze situatie van thuis-isolatie een mooie gelegenheid die oude albums en schoendozen met foto’s eens voor de dag te halen.

Foto’s kunt u inleveren bij Ans Buys (Heusden), Marna van Oijen – van Bokhoven (Haarsteeg) en in Herpt bij Greet Buijs-Goesten, Theo Buijs, Harry Hoefnagel en Leo Swaans. Voor vragen of meer informatie: l.swaans@home.nl of 06-14725674 of via het contactformulier op www.herptsdigitaalfamiliealbum.nl.

Foto’s uit het Herpts Digitaal Familiealbum
1. Formatie ‘1 + 21’ van De Jonge Boerenstand Herpt met de piramide tijdens ’n wedstrijd in 1946. Vooraan in zwart pak de leider Ad Verhoeven, zoon van de caféhouder Jan Verhoeven. De dragers met de balk zijn vlnr van Noort (Oudheusden), Bertus de Wilt Thomaszn., Jan Verhoeven (zoon van Ko Verhoeven) en Frans van Dal. Staand op de balken vlnr Kees Verhoeven, Adriaan Buijs (Oudheusden), Bart de Wilt en Bertus Buijs. Met vlag bovenaan is Kees Verhoeven (ook een zoon van Ko Verhoeven). (foto HDF00278).

2. Luchtfoto van een boerderij aan de Hoofdstraat in Herpt. Hier woonde van oorsprong de familie de Wilt. Na de ruilverkaveling in de jaren 60 van de vorige eeuw zijn er diverse eigenaren geweest. In 1987 brandde de boerderij af. In de plaats van de boerderij kwamen drie woningen. De schuur werd afgebroken en maakte plaats voor twee schuurwoningen. Nu Hoofdstraat 20a tm 20f. (foto HDF00269).

3. Oranjefeest in Herpt 1938, ter gelegenheid van de geboorte van Prinses Beatrix. Vlnr: Riek Paauw, Bertha Paauw, Rika van de Pol, Rie Paauw, Cor van de Pol, Gon Paauw, To Paauw. (foto HDF00425).

Leave a Reply