Informatie

Windenergie

Op 7 juli 2022 heeft de Dorpsraad een informatieavond georganiseerd om een lokaal initiatie voor Windenergie de kans te geven om met het dorp in gesprek te gaan. Bijgevoegd is een verslag van deze avond en de gegeven presentaties. De Dorpsraad heeft de informatieavond alleen gefaciliteerd en neemt geen standpunt in omtrent het initiatief.

Bijlagen:

Bijeenkomst omgevingsvisie

Op 12 april heeft de Dorpsraad een avond georganiseerd omtrent de Omgevingsvisie. Op deze avond hebben we de gemeente uitgenodigd om een toelichting te geven over de Omgevingsvisie. Op basis hiervan hebben we een discussie gevoerd wat de dorpsgenoten van de Dorpsraad verwachten omtrent het proces dat de gemeente momenteel loopt om te komen tot de Omgevingsvisie.
Als Dorpsraad hebben we de volgende twee acties uit de bijeenkomst meegenomen:
  1. We koppelen voor eind mei schriftelijk de bestaande standpunten van de diverse commissies terug waar deze aansluiten bij de omgevingsvisie.
  2.  We onderzoeken verder of er de komende periode behoefte is om de omgevingsvisie van de gemeente te vertalen naar Herpt.
Het document dat naar de gemeente wordt gestuurd, zal ook op Herpt.info worden geplaatst.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorpsraad Informatieavond 15 juli

Op 15 juli 2021 is er een informatie avond geweest vanuit de Dorpsraad Herpt. De gehele presentatie is terug te lezen door op de link te klikken.

Dorpsraad Informatieavond 15 juli

 

Initiatief voor een windproject te Herpt

Met deze presentatie hebben Hans Verschure en Theo Kouwenberg een toelichting geven op een initiatief om eventueel te komen tot windmolens langs de Maas. De Dorpsraad zal de via een informatieavond het gesprek faciliteren tussen de diverse partijen en meningen. We houden u op de hoogt van de dag en tijd van deze informatieavond.

220130 INITIATIEF presentatie versie 1.06

Wegen in Herpt

De commissie verkeer heeft diverse gespreken gevoerd met betrekking tot de verkeerssituatie in Herpt. In dit document zijn deze gesprekken vanuit de commissie richting de gemeente vastgelegd. Heeft u opmerkingen over dit document of wilt u deelnemen aan deze commissie kunt u contact opnemen met Rob van der Aa, Marc Berkers, Leon Buijs of Ad Buijs.