Jeu des boules vereniging Herpt opgeheven

  • Herpt
  • News
  • Jeu des boules vereniging Herpt opgeheven

Helaas is de Jeu de boules vereniging Herpt opgeheven.

Het aantal leden nam gestaag af en na de corona golven is de belangstelling  te gering geworden om nog als vereniging te draaien.
De banen blijven bestaan en het hek is open zodat iedereen er gebruik van kan maken.

De stoelen, banken en jeu de boules materiaal zijn aan het dorpshuis overgedaan. Hierdoor is het makkelijker om in de toekomst weer op te starten.

Als je jeu de boules wilt spelen, neem dan contact op met het dorpshuis.

 

Leave a Reply