Running Dinner

Aan iedereen die zich heeft opgegeven voor het Running Diner 2020 Beste allemaal, Op dinsdagavond, 1 september jongstleden, is het organisatiecomité bij elkaar gekomen om te spreken over het al dan niet door laten gaan van het Running Diner op 26 september 2020. Wij hebben uitvoerig gediscussieerd wat te doen en de voor- en tegens...
More