Updeetje september: Duurzaamheidstransitie Herpt

Updeetje september:
Duurzaamheidstransitie Herpt

Nieuwsgierig naar de stand van zaken van de Duurzaamheidstransitie Herpt?
De belangrijkste hoogtepunten die u moet weten!

 • Hard gewerkt in de workshops!

  Na de kickoff in mei van dit jaar hebben we de in de zomermaanden twee workshops gehouden met inwoners van Herpt die zich in het dorpshuis hebben verzameld.

  De eerste workshop had 2 onderwerpen:

  • WAAROM een DUURZAAMHEIDSTRANSITIE?
  • HOE moet Herpt ERUIT ZIEN in 2030 (DOORKIJK)?

    

  Nu zul je denken “moet ik me daar mee bezighouden tijdens de zomer??” en om het concreter te maken hebben we dit gedaan door vooral in kleinere groepjes onderling de dialoog op te zoeken en daarna de ervaringen van de groepjes te delen. Als hulpmiddel hadden we een plattegrond van Herpt geprint en per tafel gevraagd hier de fysieke ideeën op in te vullen. Het is een creatief en inspirerend geheel geworden!

  In de tweede workshop hebben we vooral besproken op welke manieren (scenario’s) we de duurzaamheidstransitie van Herpt kunnen uitvoeren.

  • We hebben het vooral gehad over wat de inwoners individueel en/of collectief kunnen doen en in hoeverre we dat willen.
  • En we hebben besproken wat de gewenste rol van de overheid/gemeente dan zou moeten zijn.

   

 • De VISIE OP HERPT 2030 komt gestaag op gang:
  • Herpt wil graag dat iedereen zelf kan blijven bepalen hoever hij/zij wil meegaan in de transitie en dus ook wel of niet wil meedoen in een collectief.

   1. In eerste instantie vinden we het belangrijk om alles te doen aan energie- en warmtebesparing en biodiversiteitsvergroting in en rondom de eigen woning
   2. Daarna alles doen om energie op te wekken bij de eigen woning

    1. Dat kan individueel of in een collectief
    2. Bijvoorbeeld door eigen of gezamenlijke zonnepanelen en windturbines

      

  • Herpt wil graag een collectief om ervoor te zorgen dat 1+1 = 3 ook werkelijkheid wordt en mensen die het geld niet op de plank hebben liggen mee kunnen gaan in de transitie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

   1. Een zonneweide en/of windmolen vlakbij de rijksweg met een eigen laadstation aan de N267 dat geld kan opbrengen voor het collectief.
   2. Een collectief voor gezamenlijke zonnedaken en/of windturbines.
   3. Een gezamenlijk initiatief voor aquathermie uit het Oude Maasje en/of de Bergsche Maas waarmee geheel Herpt verwarmd kan worden
   4. Denk hierbij aan verwarming via de riolering (Riothermie) in plaats van overal zonneweiden (voorbeeld)
   5. Vergroting van de biodiversiteit door samen slim beplanting te kiezen

     

  • Herpt wil meerdere oplossingen, in de tijd uitgezet die verder uitgewerkt gaan worden naar onderwerp in een Collectief.

    

 • Zoals we er nu naar kijken zien we graag dat Herpt verduurzaamd door:
  • minder verbruik van energie
  • meer energie-opwekking waarbij de inwoners van Herpt zowel individueel als collectief eigenaar zijn, die een mix moet zijn van:

   • wind, zon voor elektra, en
   • waterwarmte voor verwarming

     

  • ‘winst’ te halen uit het collectief zodat er in de toekomst nieuwe ontwikkelingen kunnen worden ingezet en betaald en/of minder bedeelden mee kunnen in de transitie.

  • de keuzes voor de energie-opwekking niet ten koste te laten gaan van de voedselproductie, natuur en biodiversiteit in Herpt

  • biodiversiteit gecombineerd met ‘watervasthouden’ te versterken (voor natuurbehoud tijdens droge periodes)

  • meer focus op circulariteit in de voedselproductie, een kortere kringloop in voedsel en samenwerking met (semi)overheden om de biodiversiteit te vergroten.

   

 • VRAGENLIJST DEEL I IS AFGEROND EN DEEL II KOMT ERAAN!

  We hebben op alle mogelijke manieren de vragenlijst deel I onder de aandacht gebracht en dat was succesvol! We hebben in totaal 43 ingevulde lijsten wat voldoende is om een goed beeld te krijgen van geheel Herpt.

  We vragen u deel II in te vullen omdat het vooral over uw persoonlijke situatie gaat en we deze informatie nodig hebben om de energiebehoeften en mogelijkheden in het dorp goed in kaart te brengen! U kunt dit gewoon invullen, ook al heeft u deel I niet ingevuld!

Leave a Reply