Algemene jaarvergadering Stichting Dorpshuis Herpt

Geachte inwoners van Herpt,

hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Jaarvergadering van de Stichting Dorpshuis Herpt op donderdag 23 mei 2024 om 20.30 uur in de Kerk.

De volgende onderwerpen staan op de agenda:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Verslag van de Algemene Jaarvergadering van 5 juni 2023.
 3. Financieel verslag van het boekjaar 2023.
 4. Verslag van de Kascontrolecommissie over het jaar 2023.
  Benoeming van een nieuw lid voor de Kascommissie voor het boekjaar 2024.
 5. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar Marion Kusters.Stichting Dorpshuis Herpt is op zoek naar een boekhouder voor het uitvoeren van administratieve werkzaamheden en het opstellen en bewaken van de jaarlijkse begroting en jaarrekening.U ontvangt voor uw werkzaamheden een passende vergoeding.Kandidaten boekhouder voor de Stichting Dorpshuis Herpt kunnen zich voor aanvang van de vergadering aanmelden bij de secretaris

   

  PAUZE

 6. Beleidsvoornemens.
 7. Ontwikkelingen Pastorie en Kerk.
 8. De samenstelling van de Stuurgroep voor het seizoen 2024.
 9. Rondvraag.
 10. Sluiting.
Event Details