Het Herpts Digitaal Familiealbum telt inmiddels 2000 foto’s

  • Herpt
  • News
  • Het Herpts Digitaal Familiealbum telt inmiddels 2000 foto’s

De werkgroep Herpts Digitaal Familiealbum is in 2019 begonnen met het verzamelen van oude Herptse foto’s. In de beeldbank van het Streekarchief zaten destijds slechts 45 foto’s uit Herpt. De werkgroep is ruim vier jaar ijverig doorgegaan met het verzamelen, beschrijven en plaatsen van Herptse foto’s op de website www.herptsdigitaalfamiliealbum.nl. Inmiddels hebben ruim 100 (oud) Herptenaren hun familiealbums aangeboden. De leden van de werkgroep selecteerden de bijzondere foto’s tot ongeveer 1970 met personen, straten, gebouwen, verenigingen en evenementen. Via de website van de werkgroep komen de bezoekers in de beeldbank van het Streekarchief, waar de foto’s uitstekend digitaal bewaard blijven. Samen met de inwoners wordt op deze manier de Herptse geschiedenis door de eigen bevolking beschreven. Een mijlpaal werd onlangs gepasseerd. De 2000e foto in het digitale album is gepubliceerd.

De 2000e

Voor de 2000e foto koos de werkgroep bijgevoegde foto uit 1955. De foto komt uit de collectie van Anja Hurkmans – van der Staak. In het oude album van haar moeder zitten mooie juweeltjes van foto’s die door Anja beschikbaar werden gesteld om op te nemen in het digitale album.

De 2000e foto is gemaakt in 1955. Zangvereniging Levenslust werd op 24 januari 1951 in Herpt opgericht. Op de eerste repetitie schreven zich 31 zangers en zangeressen in. Op 31 augustus 1955 werd een uitstapje georganiseerd naar Prins Bernhard Dal in Apeldoorn, destijds het eerste en grootste Nederlandse pretpark. Naast een hotel was er sinds 1938 ook een grote speeltuin met onder andere een botsautobaan, een zweefmolen, een hoge glijbaan en een reuzenrad. De Herptse bezoekers waren in een opperbeste stemming, getuige de feestelijke hoedjes. Samen met een aantal (oud) Herptse inwoners zijn bijna alle 39 personen op de foto achterhaald. Wie op www.herptsdigitaalfamiliealbum.nl kijkt, ziet bij foto hdf02000 alle namen. In oktober 2022 hield Zangvereniging Levenslust op te bestaan.

Vanaf 2025

De afgelopen vier jaar heeft de werkgroep in samenwerking met het Streekarchief in Heusden gewerkt aan het Herpts Digitaal Familiealbum. Hierbij heeft de werkgroep alle verwervings-, digitaliserings-, en beschrijvingswerkzaamheden op zich genomen en zorgde het Streekarchief voor de verwerking in het collectiebeheersysteem en het doorzetten van de beelden naar de website. In overleg tussen de werkgroep en het Streekarchief is nu afgesproken dat tot eind 2024 deze werkwijze gehandhaafd kan blijven. Vanaf 2025 zal het Streekarchief het hele proces van verwerving tot doorzetten naar de website op zich gaan nemen, waarbij de voorkeur uitgaat naar het opnemen van fysieke foto’s en/of albums in de collectie. Hiermee willen we bereiken dat oude fotoalbums van inmiddels overleden familieleden uiteindelijk niet weggegooid worden, maar een plaatsje kunnen krijgen in het archief, waar deze in de juiste klimaatomgeving bewaard kunnen blijven voor het nageslacht. Dit betekent dat de werkgroep in dit vijfde en laatste jaar van het werken op deze manier ook de laatste foto’s uit Herpt boven water wil krijgen en, in overleg met de eigenaar, bekijken hoe deze foto’s het best geconserveerd kunnen worden. Op 31 december 2024 stopt dit project, dat als pilot is gestart, om samen met de inwoners de geschiedenis van het dorp te beschrijven. Een opbrengst van 2000 foto’s in vier jaar tijd voor een dorp met 750 inwoners mag uniek genoemd worden. De regie over de inhoud van de Beeldbank gaat dan over naar het Streekarchief. Vragen over schenkingen van oude foto’s of filmbeelden aan het archief kunnen daarom gericht worden aan Christian Awater, beheerder Collectie Beeld & Geluid van het Streekarchief. Contactgegevens cawater@salha.nl of 06-41219190.

Meer foto’s

Het moge duidelijk zijn dat de werkgroep in dit laatste verzameljaar het niet bij deze 2000 foto’s wil laten zitten. Ook nu weer ligt er een album klaar waaruit de mooiste foto’s geselecteerd en beschreven worden. Vandaar de oproep aan iedereen die foto’s van Herpt heeft, het liefst van voor 1970, om contact op te nemen met een van de leden van de werkgroep: Ans Buys, Greet Buijs, Harry Hoefnagel, Theo Buijs of Leo Swaans. De J.F. van de Poelstichting heeft de werkgroep ondersteund met professionele apparatuur, zodat de foto’s goed gescand kunnen worden. Contactgegevens l.swaans@home.nl of 06-14725674.

De 2000e foto uit het Herpts Digitaal Familiealbum toont Zangvereniging Levenslust op 31 augustus 1955 bij hun uitstapje naar Prins Bernhard Dal in Apeldoorn.
(Foto hdf02000 www.herptsdigitaalfamiliealbum.nl, foto Hofma Hilversum)

Leave a Reply