Project Kerk en Pastorie 2.0

UPDATE PROJECT KERK EN PASTORIE 2.0

Op 28 juni presenteerden we het schetsontwerp voor de kerk en pastorie én omliggende omgeving aan het dorp. Zowel de beeldpresentatie met materiaal van ‘lang geleden’ en van ‘nu’ als dit schetsontwerp is hier te raadplegen.

Beeldpresentatie & schetsontwerp.

Wit u meedoen? Heeft u een vraag? Laat het (een van) ons weten! U kunt één van onderstaande dorpsgenoten benaderen dan wel mailen naar dorpshuis@herpt.info

Bestuur dorpshuis:
Harry Buijs, Jan Van iersel, Marion Kusters, Judith Baas en Margot van der Staak

Projectgroep:
Stephan Corstjens, Bert Fitters, Kees Gevers, Joachim Nieuwhoff en Marloes Verhoeven
Projectbegeleiders: Jan van der Putten en Femke Bastiaanssen

De presentatie welke op 8 juli 2021 tijdens de jaarvergadering gepresenteerd werd door het bestuur van het dorpshuis is hier ook te raadplegen