Toestemming publicatie foto’s en video’s tbv promotie Stichting Jeugdcarnaval Maoskesdam

  • Herpt
  • Toestemming publicatie foto’s en video’s tbv promotie Stichting Jeugdcarnaval Maoskesdam

In verband met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) willen wij u via dit formulier om toestemming vragen, om foto’s van uw kind(eren) te plaatsen op Facebook, Whatsapp, lokale kranten en deze website (www.herpt.info)

Het betreft alleen foto’s die betrekking hebben op Stichting Jeugdcarnaval Maoskesdam te Herpt.

  • Voornaam 
    Klik op het + teken om een rij toe te voegen en op het - teken om een rij te verwijderen.