Aquathermie niet kansrijk voor Herpt

Aardgasvrij wonen met water als warmtebron?
Aquathermie niet kansrijk voor Herpt en vergelijkbare kleine kernen in onze gemeente

Kan ons dorp van het aardgas af door onze huizen te verwarmen met water uit de omgeving? Dat was de vraag die werkgroep Duurzaam Herpt aan de Gemeente Heusden heeft gesteld. De Gemeente Heusden vond dit een mooi initiatief en met al het water in de omgeving zeker de moeite om te onderzoeken. Dit onderzoek was niet alleen bedoeld voor Herpt, maar ook om een beter beeld te krijgen van de (on)mogelijkheden van water als warmtebron (aquathermie) voor de verschillende kernen in de Gemeente Heusden.

Bureau Rebel heeft hier onderzoek naar gedaan. Helaas is hun conclusie dat aquathermie voor Herpt weinig kans van slagen heeft. Niet alle omliggende wateren leveren voldoende warmte. De haven en het Oude Maasje leveren technisch gezien genoeg energie. Het probleem zit vooral in het karakter van het dorp: veel charmante oude, vrijstaande woningen die helaas lastig zijn te isoleren waardoor dit hoge kosten met zich meebrengt. Het gevolg hiervan is dat er lange leidingen moeten worden aangelegd om alle woningen binnen de bebouwde kom te kunnen aansluiten. Daarnaast is de temperatuur van het water te laag om deze huizen te verwarmen. De hoge investeringen in het lange leidingnet en een systeem om de temperatuur van het water te verhogen maken het financieel niet haalbaar. Een individuele oplossing per woning met een hoge temperatuur warmtepomp op lucht is goedkoper. Dit kan geplaatst worden zonder grote aanpassingen aan en in de woning. Bovendien is er geen gezamenlijke overeenstemming nodig met alle bewoners van Herpt onderling. Iedere huiseigenaar kan een eigen moment kiezen om over te schakelen naar deze aardgasvrije oplossing en ook zelf bepalen welk type pomp het beste aan de warmtevraag voldoet.

Deze conclusie geldt niet alleen voor Herpt, maar ook voor veel andere kernen in onze gemeente die een vergelijkbaar karakter hebben.

Warmtepompen
Om mensen op weg te helpen met de aanschaf van een warmtepomp, kunnen Heusdense huiseigenaren in het najaar van 2023 meedoen aan een collectieve inkoopactie van hybride warmtepompen, die de gemeente samen met het Regionaal Energieloket organiseert. Dit is een perspectief voor alle inwoners van de Gemeente Heusden om hun gasverbruik te verminderen.

https://www.heusden.nl/heel-heusden-duurzaam/duurzaam-nieuws/aquathermie-niet-kansrijk-voor-herpt/

Leave a Reply