Dorpsraad

Wat doet de Dorpsraad
  • Samen doen we ons best om Herpt nog leefbaarder te maken. Dat betekent dat we via de diverse commissies en de diverse stichtingen en belangenorganisaties binnen de Herptse gemeenschap helpen om ideeën en initiatieven uit te werken. Daarbij doen we ons uiterste best de belangen van jullie allemaal, als Herptenaren, te vertegenwoordigen. Ook betrekken we jullie bij de plannen van de gemeente om een zo breed mogelijk gedragen resultaat te bereiken;
  • We beheren en verdelen het budget wat door de gemeente ter beschikking wordt gesteld aan Dorpsraad. Dit is een van de vaste onderwerpen op onze agenda, wanneer we vergaderen. Als Herptenaar ben je van harte welkom als toehoorder bij onze vergaderingen. Meedoen mag natuurlijk ook! Meld je dan aan vrijwilliger (zie onderaan dit bericht hoe dat kan);
  • We beheren deze website;
  • (Wanneer daar behoeften aan is) bemiddelen we bij vragen en problemen tussen de diverse stichtingen en belangenorganisaties binnen de Herptse gemeenschap en de gemeenten.
Wat doet de Dorpsraad niet
  • Bemiddelen in individuele geschillen tussen bijvoorbeeld buren of met de gemeente . De Dorpsraad is een neutraal, adviserend en waar nodig verwijzend orgaan;
  • Het behartigen of vertegenwoordigen van individuele belangen van dorpsbewoners. Ten aanzien van reguliere inspraak- en beroepsprocedures worden zij naar de gemeente verwezen.

Als vrijwilligers binnen de Dorpsraad dragen we allemaal ons steentje bij. Alle ideeën van Herptenaren zijn welkom. En iedereen mag meedoen; graag zelfs!

Wil je ook meedoen binnen de Dorpsraad, klik dan op onderstaande button:

Wie zijn de vrijwilligers binnen de Dorpsraad:

Ad Buijs, Femke Bastiaanssen,  Elke den Ouden, Greet Mast, Harry Buijs, Hermien Torenburg , Josan van Outheusden, Judith Baas, Margot van der Staak, Rob van der Aa en Sjuul van de Pol.

Je kunt ook een van deze Herptenaren aanspreken om te vragen wat de Dorpsraad inhoudt.

Structuur

Een viertal Herptenaren (Ad, Femke, Margot en Sjuul) vormt de coördinatiecommissie. Zij plannen de vergaderingen, notuleren deze en zorgen voor de onderlinge communicatie. De leden van de coördinatiecommissie zijn eerste aanspreekpunt voor de verschillende commissies uit de Dorpsraad én voor de gemeente. Een vaste vertegenwoordiger van de gemeente is aanwezig wanneer we vergaderen. Dat is twee maal per jaar.  Iedere commissie zorgt voor een afvaardiging van tenminste 1 persoon. Als dorpsgenoot ben je van harte welkom als toehoorder of als inspreker!