Als doel hebben wij om het welzijn van de bewoners van Herpt te verbeteren. Dit doen wij door activiteiten te ontplooien op bijvoorbeeld het gebied van koffiemiddagen, fotomiddagen voor het Herpts digitaal fotoalbum, picknicklunch, muziekmiddagen, attenties met feestdagen, enz.

En mogelijk in de toekomst dagbesteding voor de bewoners in het nieuwe Dorpshuis 2.0 in de voormalige kerk in Herpt.

Tevens werken wij samen met andere vrijwilligers (organisaties) binnen de Gemeente Heusden.

Meer weten over commissie Zorg neem dan contact op met  Margot van der Staak tel. 20767192 of mail naar mvdstaak@kpnplanet.nl

Wij zijn nog op zoek naar leden voor de commissie Zorg.