Informatieavond vanuit de Dorpsraad

Informatieavond vanuit de Dorpsraad voor inwoners van
Herpt op 15 juli 2021

Geachte inwoners van (Luttel-)Herpt,

Namens de Dorpsraad nodigen wij u van harte uit voor onze informatieavond. U
bent hiervoor welkom in het gebouw van de voormalige Sint Catharinakerk in
Herpt op donderdag 15 juli 2021. We starten om 20.00 uur.

AGENDA

1. Terugblik
2. Uitgangspunten Dorpsraad
3. Communicatie: website https://herpt.info
4. Historie en archief Herpt
5. Update Commissie Zorg*
6. Update Commissie Verkeer*
7. Update Commissie Wonen*

PAUZE

8. Update Commissie Duurzaamheid*
9. Ruimte voor overige vragen
10. Sluiting

Ad* Ruimte voor vragen na dit agendapunt
In verband met de Corona-maatregelen zijn we genoodzaakt een maximum aantal
deelnemers te hanteren. Wilt u naar de informatieavond komen? Meld u zich dan
aan door een e-mail te sturen naar dorpsraad@herpt.info

We hopen u te ontmoeten op 15 juli!

Event Details