Laat een warmtebeeld maken van uw huis

Met de warmtebeeldcamera kunnen we een foto van uw huis maken. U kunt dan zien waar de warmte weglekt en isolatie dus zinvol is. We kunnen gebruiken maken van de camera van Klimaatplein Heusden, dus de foto is gratis.

We gaan in de maanden december en januari een paar keer opnames maken. Dus meld u vóór 1 januari 2021 aan via een e-mail aan:
duurzaamherpt@gmail.com

Energiebesparing is één van de uitgangspunten voor een duurzaam en klimaatbestendig Herpt. Door besparing zijn we allemaal beter uit. We besparen direct op kosten, maar ook: alles wat we niet gebruiken hoeven we ook niet op te wekken, dus daarmee blijft er meer ruimte over voor agrarische activiteiten, natuur en biodiversiteit in en om ons mooie dorp.

Event Details