Events

Algemene Jaarvergadering (verplaatst naar 5 juni)
Upcoming
juni 5, 2023
Dorpshuis
Geachte inwoners van Herpt, hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Jaarvergadering van de Stichting Dorpshuis Herpt op maandag 5 juni 2023 om 20.00 uur in het Dorpshuis Herpt. De volgende onderwerpen staan op de agenda: Opening door de voorzitter. Verslag van de Algemene Jaarvergadering van 10 mei 2022. Financieel verslag van het boekjaar...