Nieuwsbrief – op weg naar een klimaatbestendig en duurzaam Herpt

  • Herpt
  • News
  • Nieuwsbrief – op weg naar een klimaatbestendig en duurzaam Herpt

Het is alweer een jaar geleden dat de vorige nieuwsbrief verscheen. De werkgroep was blij verrast met het aantal stickers dat op de ramen werd geplakt. Het is fijn om te weten dat veel mensen het werk van de groep een warm hart toedragen. Gelukkig zijn we in goede gezondheid in staat geweest ons werk (weliswaar op een lager pitje) voort te zetten. We willen u graag over de voortgang informeren.

U heeft hem misschien al ontvangen, of anders komt hij binnenkort: onze nieuwe nieuwsbrief.

De informatie is ook allemaal te vinden op onze pagina: herpt.info/dorpsraad/commissies/duurzaamheid/

U kunt hier ook een PDF versie van de nieuwsbrief downloaden.

Herpt u mee?

De komende tijd gaan we actief aan de slag met vervolgacties. We houden u op de hoogte via huis-aan-huis flyers en via deze website. Wij open u straks (weer) te ontmoeten!

Leave a Reply